اسکوات (squat)

  • دسته‌بندی پست:حرکات
  • دیدگاه‌های پست:۰ دیدگاه

روش صحیح اسکوات متأسفانه خیلی از مربیان، آموزش حرکت اسکوات را جدی نمی‌گیرند و با اشتباهاتی سبب می‌شوند که ستون فقراتِ ورزشکاران صدمه‌های جبران‌ناپذیری تحمل کنند. با این وجود، انجام…

ادامه مطلباسکوات (squat)